top of page

Håndbok for Renault Master skap påbygg og utstyr

Master_Profil.png

Takk for at du valgte oss som leverandør.

 Det vil være fint om du tar deg tid til å

 lese gjennom håndboken, som vi håper

 vil gi deg de beste forutsetninger for

bekymringsfri bruk og vedlikehold. Lykke til!

FOR AT GARANTI SKAL GJELDE MÅ SKJEMA NEDENFOR SENDES INN FOR REGISTRERING. TAKK FOR FORSTÅELSEN.

  

INNHOLDER:

Reklamasjonshåndtering  

Service  

Sikkerhetsforskrifter

Garantivilkår skappåbygg  

Service  Side 

Vedlikehold  

Rengjøring  

Reklamasjonshåndtering  

Kontaktinfo  

Tilleggsutstyr

Håndbok for Renault Master skap påbygg og utstyr

Reklamasjonshåndtering

·VIKTIG Innen en garantireparasjon utføres skal vår reklamasjons-avdeling kontaktes for godkjenning og eventuelt henvise til verksted. Kostnaden skal godkjennes av oss.

MERK! kontakt oss alltid før garantiarbeid påbegynnes,

manglende kontakt gir ingen kompensasjon.

Reklamasjonsarbeide som ikke er godkjent av oss avvises.

Reklamasjonsblankett skal utfylles komplett.

Reklamasjonsblankett skal være oss i hende umiddelbart

etter utført arbeid.

Reservedeler som det skal reklameres på skal sendes oss

sammen med reklamasjonsblankett.

Ved akutt reparasjon utenfor ordinær arbeidstid skal Rygge Varebilinnredning AS kontaktes umiddelbart for avtalt reparasjon. Eventuell erstatning ved slikt tilfelle, kan         reduseres for komponenter og arbeid.

RYGGE VAREBILINNREDNING AS HOLDER IKKE LEIEBIL SÅ FREMT NOE ANNET ER GODKJENT.

Garantivilkår skap påbygg.
Garantien er gyldig i 36 måneder fra leveringsdato.

Garantien gjelder for ordrebekreftet utstyr i originalutførelse.
Garantien er gyldig under forutsetning av at produktet

gjennomgår anvist vedlikehold, se vedlikehold.
Ekstrautstyr som lift, kjøl-/frys aggregat og annet utstyr,

følger utstyrsleverandørens garantibestemmelser.

Garantiene forutsetter vedlikehold og bruk etter den enkelte leverandørs

anvisninger.
Garantien omfatter ikke normal slitasje og forbruksvarer.
Garantien gjelder ikke for operatørfeil, uaktsomhet, forsømmelse

eller overbelastning.
Garanti utløper når ombygging eller endringer utføres av en annen

enn av oss utnevnt verksted.

Husk ikke å lakkere skapet i mørke farger, kontakt oss alltid før lakkering / foliering.
Stor varmeutvikling i sterkt sollys, kan føre til "blæredannelse".

Bekreftet lest betingelser

Takk for innsendingen din!

Vedlikehold
• Påbyggets innfesting til rammen kontrolleres regelmessig.


• Bolter i bakdørenes hengsler, håndtak og låsestenger

  kontrolleres   jevnlig.


• Tiltrekkingsmoment M10: 60nm, M8: 40nm
• Laminatskader, både utvendig og innvendig, skal repareres 
 umiddelbart i henhold til forskrifter om glassfiberlaminert polyester.
 

Skader i Marothaan gulv må repareres umiddelbart,

risiko for fuktinntrengning ved manglende reparasjon.
 

• Brudd i nagler må skiftes straks.

bottom of page