top of page

SIKKERHET IVECO ELEKTRISK MINIBUSS

LADESTRUKTUR!
Det er viktig at bilen blir satt på ladning etter bruk hver dag. Noen bruksområder som eks.
kommunikasjon trekker strøm selv om bilen har slått av tenning.

VED BRANN VIL DET ELEKTRISKE OPPSETTET INKLUDERT BATTERIER KOBLES AV.

PROSEDYRE SLÅ AV KJØRETØY I EN NØDSITUASJON.

Sla_av_kjoretoy.png

Oversikt Symboler

Symbol_beskrivelse.png
Daily_2_Profil.png

Plassering 12v under panseret

Kutte_stom.jpg

Koble vekk 12v på elektrisk minibuss. Trekk ut rød koblings-splint. 

Elinta_kabel.jpg

Oversikt Batterier

Oversikt_batterier.png
bottom of page