top of page

SIKKERHET IVECO ELEKTRISK MINIBUSS

LADESTRUKTUR!
Det er viktig at bilen blir satt på ladning etter bruk hver dag. Noen bruksområder som eks.
kommunikasjon trekker strøm selv om bilen har slått av tenning.

PROSEDYRE SLÅ AV KJØRETØY I EN NØDSITUASJON.

I tilfelle nødsituasjon. kutt merket kabel i motor rommet:

Bilde2_panser.png

Oversikt Batterier

Oversikt_batterier.png
Bilde1_panser.png

Oversikt Symboler

Symbol_beskrivelse.png
Sla_av_kjoretoy.png
bottom of page